Międzynarodowe Obchody Oswobodzenia Krakowa 30/31 X. 1918 r.

Międzynarodowe Obchody Oswobodzenia Krakowa 30/31 X. 1918 r.

Międzynarodowe obchody 99 rocznicy wyzwolenia KRAKOWA spod władzy zaborców 31.X.1918 r.

UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE NA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ

TRADYCYJNY ODDZIAŁ C. I K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2

BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW

od 1998 r.

podczas uroczystości w dniu 30 i 31 października

będzie rozdawany trzeci numer rocznika

"Głos Śmiałych"

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWYCH OBCHODÓW

OSWOBODZENIA KRAKOWA:

Poniedziałek, 30 października 2017 roku.

19:20 – ...

Den gesamten Text zeigen

6 Teilnehmer (None eingeladen)