Juraj Horváth, Jan Čumlivski & Tabook

Juraj Horváth, Jan Čumlivski & Tabook

Prezentácia autorov výstavy Drsná škola. Súčasná grafika účtuje s dejinami Juraja Horvátha a Jana Čumlivského bude okrem iného pozvánkou na TABOOK, 6. ročník festivalu obrazovej knihy a ilustrácie, ktorý je medzinárodným stretnutím kvalitných malých nakladateľov a potrvá od 28. do 30. 9. 2017 v Tábore v gescii Juraj Horvátha.
Hosťom programu v Berlinke je grafik a ilustrátor Chrudoš Valoušek, ktorý svoju tvorbu predstaví na Tabooku na samostatnej výstave. www.tabook.cz

14. september 2017, ...

Den gesamten Text zeigen

5 Teilnehmer (None eingeladen)

Ort

SNG – Slovenská národná galéria
SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4