10 rokov s budúCNOSŤOU

10 rokov s budúCNOSŤOU

Príďte spolu s nami osláviť 10 rokov činnosti BUDÚCNOSTI, n.o.
PROGRAM
10:00 - 11:00 tlačová beseda
(zhodnotenie 10 ročného fungovania a zahájenie realizácie nového projektu s názvom "Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti")
11:00 - 13:00 "otvorené dvere" organizácie
(prezentácia fotografií z činnosti za posledných 10 rokov, prezentácia krátkej
reportáže o organizácii, občerstvenie, priestor pre ...

Den gesamten Text zeigen

11 Teilnehmer (None eingeladen)

Ort

BUDÚCNOSŤ, n.o.
Wilsonovo nábrežie 82