Workshop: Optikou bezkonfliktní společnosti

Workshop: Optikou bezkonfliktní společnosti

Sociologický workshop nejen pro stálé členy PPDM od Stužáka. :)
V tomto workshopu žáky blíže seznamujeme s pojmem konformita. Naším cílem je ukázat, jak může být člověk jakožto společenský tvor ovlivňován ostatními ve své sociální skupině. Workshop se skládá z experimentu a následné diskuze s účastníky, včetně vysvětlení pojmů.

Místnost 520a - modré patro, DDM Prahy 2, Slezská 21, Praha 2 od 16 hodin. :)

5 Teilnehmer (None eingeladen)