Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR

Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR

Pracovní seminář Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR

Digitalizace se stala v současnosti heslem dne. I v humanitních vědách dnes existuje mnoho nejrůznějších digitalizačních projektů, přinášejících odborné i laické veřejnosti obrovské množství nových poznatků. Tyto nové možnosti však vyvolávají řadu otázek, problémů a nejistot. Kde mohu nalézt digitální zdroje pro vlastní bádání? Jak se s těmito zdroji pracuje? Co musím vědět o vzniku digitálních zdrojů, abych s nimi ...

Den gesamten Text zeigen

1 Teilnehmer (None eingeladen)