Kongres Nacjonalistów Ukraińskich we Wiedniu 27.01. - 3.02. 1929 r.

Kongres Nacjonalistów Ukraińskich we Wiedniu 27.01. - 3.02. 1929 r.

Powstała OUN

1 Teilnehmer (None eingeladen)