Szabó/Turcerová/Maceček @Trafačka

Szabó/Turcerová/Maceček @Trafačka

Mladé trio zložené z dvoch študentov Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne a študentky magisterského štúdia saxofónu Akadémie umenia v Banskej Bystrici. Tvorbu tria môžeme charakterizovať ako rôznorodú, v ktorej sa nachádzajú interpretácie ich autorských kompozícií, ale aj diela súčasných skladateľov alebo menej známych jazzových štandardov.

Vstupné: 2€

Štefan Szabó sa narodil v roku 1988 v Rimavskej Sobote. Je absolventom Univerzity Mateja Bela (odbor: hudobná výchova a hudobné ...

Den gesamten Text zeigen

4 Teilnehmer (None eingeladen)

Ort

Fotogaléria Trafačka
Janka Kráľa 65