Právny preklad Anglický - Slovenský jazyk

Über Právny preklad Anglický - Slovenský jazyk

PROFESIONÁLNY PREKLAD ANGLICKÝ JAZYK – SLOVENSKÝ JAZYK

Formy prekladov

a) klasický (obyčajný) preklad - vyhotovený pre všetky prípady, kde sa nevyžaduje úradné overenie (tzv. okrúhla pečiatka), dodávaný v elektronickej alebo tlačenej forme

b) úradný (súdny) preklad - preklad vyžadovaný najmä v konaní pred štátnymi orgánmi, ale aj v iných prípadoch, ako sú vysvedčenia, diplomy a potvrdenia, a pri použití dokladov v cudzine, je opatrený tzv. okrúhlou pečiatkou

Ako na to?
1. Zašlete originálny ...

Den gesamten Text zeigen

Štefánikova 57
Nitra

Právny preklad Anglický - Slovenský jazyk's früheren Veranstaltungen