Tralaškola

Über Tralaškola

Ponúka možnosť štúdia v štyroch umeleckých odboroch - hudba, tanec, divadlo a odbor výtvarnej tvorby. Sídlime na Ďurkovej 18 v Nitre, ale máme aj elokované pracovisko vo Veľkom Kýri.

Tralaškola je základná umelecká škola v centre Nitry. Je mladšou sestrou Tralalandu.

Ďurkova 18
Nitra

Tralaškola's früheren Veranstaltungen